Nätverk

Edlund & Partners är sedan maj 2020 medlem av TGS. TGS är ett dynamiskt och globalt affärsnätverk bestående av oberoende revisionsföretag som tillhandahåller redovisning, revision, skatt, rådgivning och kommersiella juridiska tjänster. För närvarande ingår 63 medlemmar från 58 länder och stater i nätverket.

TGS är ett entreprenörsdrivet och internationellt affärsnätverk i revisionsbranschen vars övergripande mål är att vara den bästa samarbetsparten för små- och medelstora företag. Som medlem i TGS, finns ett gemensamt åtagande att skapa värde för kunderna, främja djärvhet och kreativitet och våga vara annorlunda för kundens- och medarbetarens bästa.
Med över 3500 professionella medarbetare i 58 länder, arbetar medlemmarna i TGS med att hjälpa sina kunder genom att utforma globala, hållbara lösningar och tillhandahålla ett fullservicekoncept inom affärsrådgivning, revision, skatt, redovisning och kommersiella juridiska tjänster. Expertisen inom TGS understödjer lokal och internationell tillväxt, innovation och bidrar till att positionera kunder på marknaden. Via expertisen inom TGS skyddar medlemmarna sina kunder mot finansiella och organisatoriska risker samt bidrar till att värdera samt värdeutveckla deras tillgångar.

TGS pragmatiska vision av tjänsteutövning i revisionsbranschen, gedigna erfarenhet AV branschen och feedback från medlemmar gör det möjligt för nätverket att kontinuerligt växa samt förbättra sina metoder och lösningar för att passa kundernas unika behov

Edlund & Partners är en oberoende medlem av TGS, ett internationellt nätverk av professionella affärsrådgivare och undertecknare av FN: s Global Compact. Som en separat och oberoende juridisk person till TGS är Edlund & Partners ensam ansvarig för det arbete som företaget utför och tjänster som företaget tillhandahåller sina kunder. TGS och de andra medlemmarna i nätverket är inte ansvariga och har inget ansvar för handlingar eller försummelser av Edlund & Partners och Edlund & Partners har inget ansvar för handlingar eller försummelser av andra medlemsföretag.

Kontakta oss

+46 70 642 51 15
info@edlundpartners.se
Biblioteksgatan 25B
SE 831 41 Östersund