Edlund & Partners
pic

Bokföring

Bokföring

De lagar och regler som finns inom redovisningsområdet idag är många och ofta komplicerade. Du kan välja att överlåta hela eller delar av redovisningen till någon av våra erfarna redovisningskonsulter.

På det sättet kan du välja att arbeta med det som passar dig bäst. Vi arbetar huvudsakligen i Fortnox som redovisningssystem men anpassar oss utifrån våra kunders behov vilket innebär att andra ekonomi- och affärssystem samt verksamhetssystem också används. Vi har ett flertal digitala rapporteringsverktyg och plattformar som tillämpas utifrån varje kunds unika behov.

Kvittohantering

Kvittohantering

Vi hjälper dig med hantering och effektivisering av kvitton, utlägg och reseräkningar.

Administration av kvitton är en krävande och tidsödande process för många företag. Ofta ska flera personer hantera samma underlag vilket också ökar risken för att underlaget tappas bort. Det finns mycket tid att spara genom att tex gå över till digital kvittohantering. Kontakta oss för att diskutera hur vi bäst kan hjälpa ditt företag med att effektivisera administrationen.

Läs också om hur du kan förenkla din löneadministration och din ekonomi.

Leverantörsreskontra

Leverantörsreskontra

Den traditionella hanteringen av leverantörsfakturor innehåller flera steg däribland postöppning, kopiering ankomstregistrering, kontering, attestering och definitivbokning. Med elektronisk hantering av leverantörsfakturor (EFH) kan kedjan väsentligt effektiviseras. Med Edlund & Partners tjänster för elektronisk fakturahantering sparar du tid och pengar samtidigt som du får en säkrare process.

Som kund hos oss behöver du bara godkänna leverantörsfakturan och godkänna betalning. Allt där emellan kan vi hantera. Bolagets attestrutin sätts upp i flödet, vilket innebär kontroll av att det alltid är rätt person som attesterar fakturan utifrån belopp, leverantör och befattning i bolaget. När fakturan är attesterad, förs den automatiskt över till bolagets affärssystem.

Med elektronisk fakturahantering har du alltid tillgång till samtliga leverantörsfakturor oavsett vart du befinner dig. Du kan när som helst och var som helst attestera dina fakturor Du kan enkelt söka fram en specifik faktura, sammanställa inköp per leverantör, skapa lista över de största leverantörerna etc. Lagring av originalfakturorna ingår i tjänsten. Vare sig du vill ha en traditionell eller elektronisk hantering av dina leverantörsfakturor kan du vara säker på att våra redovisningskonsulter utför ett effektivt och tillförlitligt arbete.

Kundreskontra

Kundreskontra

Som kund hos Edlund & Partners kan vi bistå med en effektiv kundfakturahantering som bidrar till bättre likviditet och betalningsflöden för din verksamhet. Hos oss kan du förlägga hela eller delar av din kundreskontra.

Du kan enkelt följa status på bolagets fakturor, vilka som är skapade, bokförda, förfallna samt slutligen betalda. Vi kan distribuera dina kundfakturor via mejl eller e-faktura. Om du vill skicka dina fakturor per post, kan vi erbjuda service där fakturan kuverteras, förses med porto och skickas till kund. Vi kan exempelvis fakturera utifrån faktureringsunderlag / uppgifter från dig som kund. Fakturan bevakas i reskontran och avregistreras av dig eller oss så snart den betalats. I vår faktureringsfunktion finns det möjlighet att skicka påminnelser och krav. Om du istället själv sköter faktureringen kan vår uppgift vara att stämma av reskontrans status.

Om du vill ha en process som är helt digital har du alltid tillgång till de dokument du behöver, oavsett var du befinner dig. Inom ramen för vår kundreskontratjänst, finns också påminnelse- och inkassohantering. Det finns hos oss flera sätt att arbeta med dina betalningsflöden via fakturatjänster genom något av våra samarbeten med inkassobolag.

Löneadministration

Löneadministration

Vi vet hur svårt det kan vara med lön och hur viktigt det är att den är rätt beräknad, utbetald i rätt tid och till rätt person.

Som kund hos oss skräddarsyr vi löneadministrationen så att den passar just er och era behov. Våra auktoriserade lönekonsulter har mångårig erfarenhet av olika system och kollektivavtal. Vi har alltid flera konsulter på uppdragen för att minska sårbarheten och säkerställa leveransen. Vi kan även tillfälligt stötta er i löneadministrationen på plats hos er.

Det vi erbjuder är bland annat:

  • Löpande löneadministration, i den ingår kvalitetskontroller av de månatliga rapporterna
  • Onlinerapportering för era anställda, både via webbsida och app. Inkl publicering av lönespecifikationer i enlighet med GDPR
  • Semesterårsskiften och årsrutiner
  • Statistikrapportering
  • Deklarationsombud för AGI
  • Pensionsrapportering
  • Kartläggning av befintlig löneadministration
  • Effektivisering av era rutiner
  • Lönekartläggning
  • Vissa HR-relaterade frågor

Kontakta oss för att få veta mer om hur ett samarbete med Edlund & Partners kan se ut.

Rapportering och analys

Rapportering och analys

Edlund & Partners bistår med rapporter och analyser som hjälper dig att styra din verksamhet mot uppsatta mål.

Vi skapar skräddarsydda rapporter för just ditt företag, som hjälper dig att styra verksamheten mot dina mål och för att kunna fatta rätt beslut. Vi kvalitetssäkrar rapporter som ger dig tillförlitliga underlag för både dig och dina externa intressenter. Hos oss utformas rapporter och analyser utifrån just ditt företags unika behov. Vi har digitala rapporteringsplattformar för de kunder som vill tillämpa dessa. Våra rådgivare hjälper dig att analysera bolagets resultat i framåtriktade möten. Vi är gärna din samarbetspartner och rådgivare på vägen mot dina mål och stödjer dig och ditt företag i de processer som behövs längs vägen.

Budget

Budget

Hos Edlund & Partners kan du exempelvis få hjälp med budget, prognos och likviditetsuppföljning. Inom våra ekonomi- och rådgivningstjänster kan vi tillhandahålla kompetens inom Virtual CFO samt controlling som kan hjälpa dig och ditt företag med kvalificerad rapportering och ekonomistyrning.

Hör av dig till oss så berättar vi mer.   

Bokslut

Bokslut

Vi stämmer av din bokföring för året och upprättar ditt årsbokslut enligt gällande regelverk. Tillsammans med dig gör vi en plan inför att räkenskapsåret ska avslutas och de tillhörande frågeställningar som kommer med det. Resultatet blir en bokslutsakt innehållande specifikationer och underlag enligt gällande lagar och rekommendationer.

Årsredovisning

Årsredovisning

Årsredovisningen är ett offentligt dokument och ett slutresultat av de beslut och bedömningar som gjorts i bokslutet. Vi hjälper styrelsen i ditt företag i arbetet att upprätta årsredovisningen och med den ekonomiska rådgivningen inför bokslutet. Vi upprättar även protokoll för årsstämman och skickar in handlingarna till Bolagsverket. Hos oss på Edlund & Partners kan du enkelt signera dina årsdokument via en elektronisk tjänst för digital signatur såväl som fysiskt.

Hos Edlund & Partners kan du även få hjälp med att upprätta koncernredovisning och årsredovisning för koncern. Koncernredovisningen redovisar moderföretaget och dotterföretagens samlade verkliga omsättning, omslutning och resultat.

Deklaration

Deklaration

Med årsredovisningen som grund är våra skatteexperter behjälpliga med att upprätta bolagets inkomstdeklaration. Är du ägare av ett aktiebolag ska dessutom blanketten K10 bifogas din privata deklaration. Vi vet att det finns många fallgropar kring upprättandet av K10 varför vi gärna hjälper dig.

När en verksamhet är nystartad eller står inför en förändring som kan komma att påverka det skattemässiga resultatet är det inte ovanligt att man ansöker om en preliminär deklaration. Vi på Edlund & Partners kan hjälpa till med att ta fram ett beslutsunderlag för att Skatteverket ska kunna beräkna en relevant preliminär F-skatt för din verksamhet.